Hud y Crochan Uwd by Theatr y Sherman
Date 24.11.17
Time 11:00
Tickets £6.00 to £8.00
Book now
Mewn pentref ar ymyl y Goedwig Anferth, mae Aggie’n trïo’i gorau bob tro i helpu’i mam a’r pentrefwyr eraill, ond fel arfer yn diweddu fyny mewn tipyn o gawlach. Un diwrnod tra allan ar antur, caiff Aggie grochan hud sy’n gwneud uwd blasus, ond pan mae ei mam yn rhoi tro arni mae’n methu gwneud i’r crochan stopio, mae’r pentref yn llenwi ag uwd ac mae wir angen help llaw Aggie... ar bawb.

Mae Hud y Crochan Uwd yn gorlifo â chaneuon, cerddoriaeth a hwyl i’r holl deulu, yn arbennig rheiny o dan 7 oed, y Nadolig hwn.

By / Gan The Brothers Grimm
A new version by / Fersiwn newydd gan Alun Saunders
Director / Cyfarwyddwr Gethin Evans
Designer / Cynllunydd Katie Hart
Composer & Musical Director / Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerddorol Dyfan Jones

Image credit: Emily Jones
Hud y Crochan Uwd by Theatr y Sherman

Tythe Barn

UWC Atlantic College
St Donats Arts Centre
Llantwit Major
Vale of Glamorgan
CF61 1WF
Book now